Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

6992 4c81
Tak, jestem wredna. Ale skądś się ta wredota we mnie wzięła i nie jestem pewna, czy to moja wina.
— a nawet jeśli to mnie to nie obchodzi, ot co.
Reposted fromlovvie lovvie viaoversensitive oversensitive
9532 89e3
Reposted fromplehtonic plehtonic viaoversensitive oversensitive
2749 acd5
Reposted frombruxa bruxa viaoversensitive oversensitive
3395 1ab0 570
Reposted fromkaiee kaiee viaoversensitive oversensitive
Nienawidzę psychoterapeutów, przepraszam. To potworni oszuści, najgorsi z możliwych. Wmawiają ludziom, że są wyjątkowi, że ktoś się o nich troszczy.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Dużo łatwiej jest powiedzieć 'wszystko w porządku', niż tłumaczyć, dlaczego najchętniej rozwaliłabyś łeb o ścianę.
Reposted fromthesmajl thesmajl viabrystol brystol
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
1163 2226 570
Reposted frometernaljourney eternaljourney viabrystol brystol
2977 c0df
The kind of humor i like in tom & Jerry.
Reposted fromckisback ckisback viakrzysk krzysk
Tak, jestem wredna. Ale skądś się ta wredota we mnie wzięła i nie jestem pewna, czy to moja wina.
— a nawet jeśli to mnie to nie obchodzi, ot co.
Reposted fromlovvie lovvie viaoversensitive oversensitive
9532 89e3
Reposted fromplehtonic plehtonic viaoversensitive oversensitive
2749 acd5
Reposted frombruxa bruxa viaoversensitive oversensitive
3395 1ab0 570
Reposted fromkaiee kaiee viaoversensitive oversensitive
Nienawidzę psychoterapeutów, przepraszam. To potworni oszuści, najgorsi z możliwych. Wmawiają ludziom, że są wyjątkowi, że ktoś się o nich troszczy.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Dużo łatwiej jest powiedzieć 'wszystko w porządku', niż tłumaczyć, dlaczego najchętniej rozwaliłabyś łeb o ścianę.
Reposted fromthesmajl thesmajl viabrystol brystol
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
1163 2226 570
Reposted frometernaljourney eternaljourney viabrystol brystol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl