Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

1284 e341
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viaszszsz szszsz
2502 3e1d
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaemciu emciu
Why are you just sitting there? You have the power to end this.
Reposted fromfalconwing falconwing viacats cats
Chciałabym, żeby ktoś za mną tęsknił. Żeby nie mógł zasnąć, myśląc o mnie. O moim zapachu, dotyku, uśmiechu, o tym jak przygryzam wargę, czy jak odgarniam włosy. 
— chcę coś dla kogoś znaczyć.
1994 41be 570
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaflyleaf flyleaf
5022 6588 570
Reposted fromverdantforce verdantforce viavideogames videogames
4282 ea1d
Reposted fromrol rol viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej

May 10 2017

4376 072b 570

crying-saeyoung:

iguanamouth:

imageimageimageimageimageimageimage

This isn’t mm,,, but I wanted to share this with u all because it made me laugh a Lot

5478 1107 570

lord-kitschener:

gayghostrobot:

look at this picture of my cat

I relate to this

May 07 2017

7557 9d19 570
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe viaAnnju Annju
6318 5c27
Reposted fromjottos jottos viazachlanny zachlanny
9539 a1c4 570
Reposted fromkrzysk krzysk
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa, Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie
Reposted fromkitana kitana viaoversensitive oversensitive
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viaoversensitive oversensitive

April 18 2017

Reposted fromkrzysk krzysk
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych

April 15 2017

4361 782d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl