Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

Reposted fromgreensky greensky viaszszsz szszsz
8173 9b67 570

“world” by hermtheyounger

EatSleepDraw is working on something new and we want you to be the first to know about it. Make sure you’re on our email list.

Reposted fromsketch sketch
1534 d9ee 570
Reposted fromoutline outline viaheroes heroes
6078 81a2
Reposted frommental-cat mental-cat viaowieczka owieczka
6858 158e
Reposted fromcalifornia-love california-love viaowieczka owieczka

Ocknij się! Zacznij żyć dławiąc się szczęściem. Bądź niepokorny, przemądrzały, uparty czy niekonsekwentny, ale zawsze autentyczny. Naucz się krzyczeć, walczyć i być na przekór wszystkiemu. Nie licz na przypadkowe szczęście, nie odkładaj uśmiechu na później. Wstawaj po każdej porażce i zaczynaj na nowo. Nie odpuszczaj, bądź asertywny. Idź własną ścieżką, kolekcjonuj osobiste marzenia. Ryzykuj. Napisz bestseller, puszczaj papierkowe łódki albo zdobądź Mont Everest pod warunkiem, że zrobisz to z miłości. Nie powstrzymuj emocji, tylko się nimi delektuj. Tocz boje. To najlepszy czas, bo skąd pewność, że jutro nadejdzie?

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viafoodforsoul foodforsoul

May 14 2017

5758 ba34 570
Reposted fromkrzysk krzysk
7565 6bbe 570
Reposted fromfinnglas finnglas viaoversensitive oversensitive
7731 0bb4 570
Reposted fromdaelmo daelmo viaoversensitive oversensitive
3930 2410 570
Reposted frommatteo90 matteo90 viaoversensitive oversensitive
5123 938a 570
Reposted fromGIFer GIFer viaoversensitive oversensitive
Reposted fromfungi fungi viakundel kundel
1779 9994

Dovakin, Dovakin, I didn’t sign for this sh!t.

Reposted frommyry myry viazachlanny zachlanny
2904 f7d5 570
Reposted fromnatyalka natyalka viaemciu emciu
4315 99e2 570
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaemciu emciu
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaemciu emciu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl